اتاق فرار فرار از تنگنا

بازی فرار از تنگنا
درجه سختی: متوسط
نوع بازی: ترسناک

تعدادی دانش آموز برای اردو به کلبه ای میرن، در آخرین تماسی که در آخـرین غروب داشتن خانواده هایشان را از اتفاقات عجیبی که در حال رخ دادن بود مطلع میکنن و بعد از آن دیگر هیچ خبری از آنها نیست شما گروهی تشکیل دادین تا برای کمک به آنها وارد جنگل و به داخل کلبه بشید. اما خودتون هم گرفتار حوادثی میشین که خودتون رو باید با حل کردن معما و پازل های موجود از آن نجات بدین و از کلبه خارج بشید.

مبلغ پیش پرداخت: 100 هزار تومان
تعداد نفرات بازی: 4 الی 6 نفر
مدت زمان بازی: 60 دقیقه

رزرو برای هر نفر 100 هزار تومان می باشد.

Call Now Button