ذهن تاریک

WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.28.47
WhatsApp Image 2020-08-10 at 14.28.43
درجه سختی: متوسط
نوع بازی: دلهره آور

زک از نوادگان قاجار و خانواده ای مرفه می باشد که مدت هاست دچار OCD (وسواس فکری) است و از اختلال شخصیت ضد اجتماعی رنج می برد. او نابغه ای بود که اطرافیانش درباره او می گفتند که با مغز دونفر و قلبی نصفه به دنیا آمده. واقعیت این بود که زک آدمها رو دوست نداشت و با روانکاوی بیمارانش به این باور رسیده بود که علم روانشناسی، هرگز او را به حقیقتی عالی نخواهد رساند و می اندیشید که باید پا فراتر گذارد. از این رو به دنبال ایده ای خارق العاده بود که حس برتری و تمایز طلبی او را ارضاء کند.

سالها پیش زک به کمک دکتر آوین (دوست و هم دانشگاهی قدیمی در دانشکده روانپزشکی) برای گروهی از داوطلبان دوره روانپزشکی در استخر خانه خود محلی را طراحی کرده بود که با  تحت فشار قرار دادن روان آنها و بالا بردن ظرفیت روانیشان در تنگناهای ذهنی بتواند آنها را خرد کند، به این امید که برای رفتارشان یک تعریف علمی پیدا کند، ولی نمی دانست که با اینکار آنها را نابود می کند و زنده نمی مانند ولی برای شوق به کامیابی ادامه می داد و از پاک کردن اجسادشان در حوض اسید لذت نمی برد. تا اینکه به گفته زک همسر او قربانی بازی آوین شده و برای همیشه دست از تحقیقات خود کشید و به مصرف الکل رو آورد. زک برای سالیان متوالی خود را گناهکار می دانست تا اینکه تصمیم میگیرد به آن پایان دهد و به سراغ آوین برود.

دکتر “زکریا مستوفی” با نام مستعار زک عامل اصلی دستگیری MP09 (بیمار چند شخصیتی دکتر آوین) که برای تسکین دردهایش به آزمایشگاه او رفته بود از اتفاقات زیرزمین ساختمان پزشکان آوین با خبر می شود که با اصابت ضربه ای به سرش از طرف MP09 چندین سال از حافظه خود را از دست داده و حافظه کوتاه مدت او دچار اختلال می شود و در حال حاضر بیشتر از دقایقی را بخاطر نمی آورد.

 

دکتر مستوفی پس از بهبودی و مرخص شدن از بیمارستان به استخر خانه خود رفته و آنجا را بازسازی میکند تا به تحقیق خود ادامه دهد.

مبلغ پیش پرداخت: 60 هزار تومان
تعداد نفرات بازی: 4 الی 6 نفر
مدت زمان بازی: 60 دقیقه

رزرو برای هر نفر 60 هزار تومان می باشد.

Call Now Button