اتاق فرار تله مرگ

اتاق فرار تله مرگ
درجه سختی: متوسط
نوع بازی: ترسناک

شما در بازی تله مرگ در چهار فضای مجزا و وسيع قرار ميگيريد. هر بازيكن باستان شناسی است که در دهلیز های اسرار آمیز و تو در توی این تله مرگ سرگردانند و نمیتوانند راه خروج را پیدا کنند. این گروه که سعی در پیدا کردن مومیای توت عنخ آمون و گنج هایش را دارند در دالون های هرم گیر افتاده اند، که برای نجات خود و شکستن طلسم مومیایی نیاز به دو طلسم جداگانه دارند تا مومیایی را آزاد و خود را از تله های مرگ نجات دهند.

مبلغ پیش پرداخت: 100 هزار تومان
تعداد نفرات بازی: 4 الی 6 نفر
مدت زمان بازی: 60 دقیقه

رزرو برای هر نفر 100 هزار تومان می باشد.

Call Now Button